Konie na sprzedaż

EKSCELENCJA

(TF Star IBN Psequel x Entropia)
klaczka, siwy, 2021
na sprzedaż

Wonder Woman

(TF Star IBN Psequel x Weleta)
klaczka, siwy, 2021
na sprzedaż

Weleta

(Kabsztad x Wentaja)
klacz, siwa, 2014
na sprzedaż

Entropia

(Emigrant x Estrala)
klacz, siwa, 2006
na sprzedaż