Konie Sportowo-rekreacyjne

Entero

(Alert x Entropia)
wałach, siwy, 2011
 

Werset

(Pegasus x Wersja)
wałach, siwy, 2011
 

Deltoid

(Alegro x Delvana)
wałach, gniady, 1993