Racing

STAKES WINNERS


• ATENCJA 1991 (Eukaliptus-Arena) Oaks

• ZAWADIAKA 1990 (Wermut-Zadziora) Sasanka Stakes

• EN FACE 1990 (Wermut-Egipcjanka) Top Canal

•WALET 1990 (Wermut-Warownia) Criterium, Kohejlan Stakes

• EFOR 1990 (Palas-Euneada) Figaro Stakes

• EMAEL 1988 (Palas-Ejnia) Derby, Produce, Europa Stakes, "Horse of the Year" 1992

• CZUJNIK 1987 (Wigor-Celebracja) Bandola Stakes

• WŁODARZ 1986 (Pepton-Wiorsta) Piechur Stakes

• ELEIN 1986 (Pepton-Erynia) Criterium Stakes, Gran Premio (Italy)

• EKSPONAT 1985 (Partner-Erynia) Produce Stakes

• ZŁOTY POTOK 1981 (Bandos-Zamieć) Europa Stakes

• TRAF 1980 (Elef-Trema) Derby Stakes

• EJNIA 1980 (Algomej-Eufonia) Bask Stakes

• ELLEIDA 1979 (Algomej-Ellonga) Orgia Stakes

• ELEMENT 1978 (Melon-Ellonga) Derby Stakes

• MAHOŃ 1976 (Tryptyk-Mątwa) Derby Stakes