Racing

STAKES WINNERS

1. ATENCJA 1991 (Eukaliptus-Arena) Oaks
2. ZAWADIAKA 1990 (Wermut-Zadziora) Sasanka Stakes
3. EN FACE 1990 (Wermut-Egipcjanka) Top Canal
4. WALET 1990 (Wermut-Warownia) Criterium, Kohejlan Stakes
5. EFOR 1990 (Palas-Euneada) Figaro Stakes
6. EMAEL 1988 (Palas-Ejnia) Derby, Produce, Europa Stakes, "Horse of the Year" 1992
7. CZUJNIK 1987 (Wigor-Celebracja) Bandola Stakes
8. WŁODARZ 1986 (Pepton-Wiorsta) Piechur Stakes
9. ELEIN 1986 (Pepton-Erynia) Criterium Stakes, Gran Premio (Italy)
10. EKSPONAT 1985 (Partner-Erynia) Produce Stakes
11. ZŁOTY POTOK 1981 (Bandos-Zamieć) Europa Stakes
12. TRAF 1980 (Elef-Trema) Derby Stakes
13. EJNIA 1980 (Algomej-Eufonia) Bask Stakes
14. ELLEIDA 1979 (Algomej-Ellonga) Orgia Stakes
15. ELEMENT 1978 (Melon-Ellonga) Derby Stakes
16. MAHOŃ 1976 (Tryptyk-Mątwa) Derby Stakes